Поверителност на информацията

Последвайте ни във Facebook

sideblock

Предоставените от Потребителя лични данни на уеб сайт www.blessed.bg се обработват и съхраняват съгласто Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство. Съхранението на лични данни се извършва добросъвестно, единствено и само за целите на предоставянето на услугите и съдържанието на уеб сайта.

БЛЕСД ГТ ООД и поддържаният от нея уеб сайт www.blessed.bg не предоставя на трети лица информация за личните данни на Потребителя с изключение на изискани такива по законен ред от правораздаващите органи на Република България.

Blessed GT LTD © 2014 | All rights reserved!